Nasza działalność edukacyjna

Ośrodek Edukacji Młodzieżowej im. Kurta Löwensteina organizuje seminaria z uczennicami i uczniami z Berlina i Brandenburgii, a także seminaria z uczącymi się zawodu. Jako Federalny Ośrodek Edukacji Młodzieży Socjalistycznej Niemiec - Sokoły organizujemy pedagogiczno – polityczne szkolenia, seminaria dla stowarzyszeń młodzieżowych i edukacyjnych, międzynarodowe spotkania i różne ważne imprezy masowe.

Uczestniczenie w czymś, co nowe, rozpoznanie własnych zainteresowań, badanie i kwestionowanie uprzedzeń, prowadzenie dyskusji na różne tematy, obalanie rasizmu i uprzedzeń rasowych, uczenie się skutecznie argumentować, szukanie wspólnej płaszczyzny porozumienia, wspólne spędzanie czasu wolnego, wspólne organizowanie imprez – wszystko to jest możliwe w naszej placówce edukacyjnej.

Wspieramy wzajemne poznanie, zrozumienie i współpracę. Zwracamy uwagę na własne i wspólne zainteresowania i perspektywy. Skupiamy się na doświadczeniach naszych uczestników i motywujemy ich do merytorycznego podejścia do tematu. Wspieramy dzieci i młodzież w ich procesach orientacji społeczno-politycznej.

Tu można znaleźć naszą koncepcję pedagogiczną i naszą wizję.

Nasze główne tematy w ostatnich latach obejmowały demokrację i partycypację obywatelską, media, wychowanie oparte na świadomości istnienia uprzedzeń, podział ról płciowych, życie w różnorodności, rozwiązywanie konfliktów, rozwój zespołu (koncepcja pedagogiki przeżyć), współdecydowanie w szkole, doradztwo związane z ukierunkowaniem życia oraz zawodowe, szkolenie w zakresie ubiegania się o pracę oraz wiele innych.

Często treści omawiane podczas seminariów przybierają formę konkretnych „produktów“ i tym samym odzwierciedlają ich treści: w ciągu tygodnia powstają np. krótkie klipy wideo, krótka sztuka teatralna, historyjki obrazkowe, gazeta lub słuchowisko. Jako twórcze formy ekspresji wykorzystywane są również rzeźba, sitodruk, land-art.

Działalność edukacyjna Ośrodka Edukacji Młodzieży im. Kurta Löwensteina skierowana jest zasadniczo do wszystkich młodych ludzi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z następującymi grupami docelowymi:

Główny nacisk w naszej pracy edukacyjnej kładziemy na pracę z uczniami. W szkolnych seminariach, które odbywają się głównie od poniedziałku do piątku, biorą udział dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież w wieku od 12 do 19 lat z Berlina i Brandenburgii. Ponadto regularnie oferujemy urlop szkoleniowy dla praktykantów oraz uczniów uczących się zawodu.

Nasza oferta seminaryjna obejmuje także międzynarodowe spotkania młodzieży: wspólnie spędzony tydzień razem z uczniami z Europy Wschodniej lub Izraela w naszej placówce edukacyjnej oraz w ich rodzinnym mieście. Z dala od turystyki można zbierać wrażenia z życia w innych krajach oraz zaobserwować i doświadczyć podobieństwa między młodymi ludźmi.

Dla aktywnych członków organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń młodzieżowych organizujemy regularne szkolenia i imprezy networkingowe. Są one również otwarte dla przedstawicieli z innych struktur pedagogicznych i politycznych.

Jako federalna instytucja edukacyjna Socjalistycznej Młodzieży Niemiec - Sokoły organizujemy szkolenia dla młodych wolontariuszy, a także wydarzenia polityczne oraz szkolenia dla pełnoetatowych pracowników stowarzyszeń młodzieżowych, które są skierowane do wszystkich młodych ludzi.

Organizujemy międzynarodowe seminaria edukacyjne przede wszystkim dla socjalistycznych i socjaldemokratycznych organizacji młodzieżowych z całej Europy i Bliskiego Wschodu.

W języku niemieckim można znaleźć tu dalsze informacje na temat naszych grup docelowych, naszych różnych obszarów edukacyjnych i projektów, a także przegląd naszych publikacji oraz efekty pracy podczas różnych seminariów.

Oferujemy Państwu również niestety tylko w języku niemieckim w naszym planie kształcenia przegląd wszystkich wydarzeń z bieżącego półrocza. Informacje o aktualnych wydarzeniach umożliwiają bezpłatną rejestrację, a nasze raporty stanowią przegląd naszej pracy.